Проектът на бюджета на община Панагюрище за 2017 година е внесен в Общински съвет

След проведени публични обсъждания в периода 3 – 5 януари 2017 година по населени места в община Панагюрище, проектът на бюджета за 2017 година е внесен в Общински съвет – Панагюрище, съобщиха от местната администрация.

Рамката на общинския бюджет за 2017 година е с прогнозна стойност 18 275 592 лева, от които делегираните от държавни разходи приходи са в размер на 8 221 653 лева, а от местни приходи – 10 053 939 лева. Планираните разходи за делегирани държавни дейности са в размер на 8 221 653 лева, за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са  предвидени 705 149 лева, а за разходи за местни дейности – 9 348 790 лева.

Проектът на Бюджет 2017 година е балансиран, изпълним, съобразен с приоритетите на Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020 година и Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019.

Основните акценти в Бюджет 2017 са:

– Неповишаване размера на местните данъци и такси;

– Реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“- образование – пълно реновиране на детските градини в град Панагюрище; градска инфраструктура – рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище;

– Рехабилитация на улични настилки, тротоари, водопроводи и изграждане на детски площадки в малките населени места на общината;

– Запазване и повишаване качеството на предоставяните публични услуги от Община Панагюрище.

Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2017 година по комисии в Общински съвет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn