Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спорта разработи Община Панагюрище

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спорта разработи Община Панагюрище. С наредбата се определя законосъобразното и целесъобразното разпределение на финансови средства за подпомагане на спортни дейности от бюджета на Община Панагюрище. Проектът предвижда, след  приемането на общинския бюджет, специално свикана комисия да изготвя план-сметка за текущата календарна година за разпределяне на финансовите средства.

Финансовите средства ще се насочват към дейности, включени в Годишния календар на спортните събития в община Панагюрище, към спортни организации в общината и към спортни събития със социално значение. Проектът на наредбата детайлно регламентира условията за финансово подпомагане във всяко от тези направления, в това число реда за кандидатстване, начина на разходване на финансовите средства, реда за отчитане, обхвата на дейности и допустими разходи, предвидените контролни дейности и санкции.

ТЕМАТА продължава в новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ“ в сряда.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn