Проект на нова Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Панагюрище в търговските дружества

Разработен е проект на нова „Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Панагюрище в търговските дружества“. Вносител е Постоянната комисия „Бюджет и икономика на община Панагюрище“ в градския парламент.

Проектът на наредбата и мотивите за приемането на наредбата са публикувани в сайта на Община Панагюрище и в 30-дневен срок от датата на публикуване – 11 ноември, заинтересованите страни могат да направят предложения и становища по проекта. Основание за приемането на новата наредба са Законът за публичните предприятия и Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия. Новоприетите нормативни актове въвеждат нови изисквания  и налагат нов подход по отношение условията и реда на упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие, се уточнява в мотивите за приемането на новата наредба.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn