Проект на ОУ „Проф. Марин Дринов“ е одобрен в кампанията „Чиста околна среда – 2020“

ОУ „Проф. Марин Дринов“ е с одобрен и класиран проект в конкурса за 2020 г. на ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, съобщиха с гордост от училището.

Проектът „Учене отвъд стените на класната стая“ е на стойност 5000 лв., а срокът за изпълнение е до 30 октомври 2020 г.
Проектът предвижда създаване на класна стая на открито в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда.
Предвидените дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по околен свят, човекът и природата, човекът и обществото, биология и здравно образование.
Чрез проект „Учене отвъд стените на класната стая“ учителите ще могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на основните умения и постижения на учениците.
Чрез организираните и проведени дейности по проекта ще се даде възможност на всеки ученик в ОУ „Професор Марин Дринов” да осъзнае, че опазването на природата е въпрос на отговорност и граждански ангажимент на всеки един от нас.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn