Производителите на винени сортове грозде трябва да декларират реколтата си до 15 януари 2021

Изпълнителната агенция по лозата и виното – София уведомява производителите на винени сортове грозде, че съгласно чл.8 от регламент 436/2009г., в срок до 15.01.2021г. трябва да подадат декларации за произведени количества грозде – реколта 2020 г. Декларациите се подават в два екземпляра в  Териториално звено – Пловдив с адрес –  гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” №67,  тел.: 032 622 688. След изтичането на горепосочения срок, производител на грозде, не обявил реколтата и нарушил чл.8 от регламент 436/2009г., се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 2 000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn