Промениха вида на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“

Общински съвет-Панагюрище промени вида на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ на „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания“ без промяна на капацитета на предоставяната социална услуга в общността. Във вътрешните правила, регламентиращи цялостния процес по предоставяне на услугата, ще се определи възрастта на потребителите да бъде до 30 години.

Необходимостта от това решение е във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, който влезе в сила от 01.01.2015 г. и съгласно получено писмо от 02.06.2015 г. на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик. Местният парламент възложи на кмета на община Панагюрище да изготви предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и да предприеме необходимите действия за промяна на заповедта, считано от 01.10.2015 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn