Промени в поименния списък за капиталовите разходи искат кметовете на Бъта и Панагюрски колонии

Изменение на поименния списък за капиталовите разходи предстои да гласува Общински съвет-Панагюрище във връзка с постъпили докладни записки от кметовете на селата Бъта и Панагюрски колонии. Предложението е местният парламент да вземе решение за одобряване промяната от текущия бюджет в капиталовия бюджет на „Жилищното строителство, благоустройството, комуналното стопанство и опазване на околната среда” сумата от 10 000 лева, без да изменя общата рамка на сборния бюджет на Общината за 2016 година.
Също да одобри промяната на поименния списък за капиталови разходи за 2016 г., като се извади от списъка ул. „Благой Ендаров”, с. Бъта и да се замени с благоустрояване на части от улиците „Ненко Джомпалов” и „Запрян Станчовски”, възстановяване на бюст-паметника на Ненчо Върбанов и облагородяване на парковото пространство около него.
Одобрява промяната на поименния списък за капиталови разходи за 2016 г., обект – село Панагюрски колонии „Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт”- етап, вместо текущ ремонт по поддържане и асфалтиране на улици и площади е другото предложение, което предстои да бъде гласувано в зала.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn