Промяна в състава на Обществения съвет за социално сътрудничество

В Общински съвет–Панагюрище е постъпило предложение от зам.-кметът „Хуманитарни дейности” на община Панагюрище Галина Матанова, за промяна в състава на Обществения съвет за социално сътрудничество, поради  настъпили промени в състава на служителите в Община Панагюрище и ПК”Здравеопазване, социална и етническа политика” към местния парламент. Съветът се оглавява от г-жа Матанова, а предложени за негови членове са: Александър Дюлгеров, началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, Томи  Наплатанов, председател  на  постоянната  комисия  „Здравеопазване, социална и етническа политика “ към Общински съвет – Панагюрище, Анелия Караколева, началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Панагюрище, Мариана  Дупелова,  главен  експерт  „Социални  дейности и здравеопазване” към Община Панагюрище, Лилия Петришка – директор на ДЦДМУ „Дъга“, Диана Трушанова, директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, Людмила Иванова, управител на ЦНСТД „Закрила“ и  Златка Ангелова, председател на Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик.

Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. Членовете на Обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за потребителите на социални услуги и подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.

Предстои внесеното предложение да бъде гласувано от местния парламент на предстоящата на 22-ри февруари сесия на Общински съвет.

Припомняме, че Общественият съвет за социално сътрудничество беше създаден през 2016 година с решение на Общински съвет-Панагюрище. Основните му функции се изразяват в съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината, подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги. Съветът съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги, за контрола върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, както и за изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn