Дистанционен пожарен мониторинг за около 37 000 декара общинска горска територия

Противопожарна кула за видеонаблюдение и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Панагюрище е изградена в местността „Лисичи дупки“ в землището на с. Баня по проект за „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Баня“. Изпълнението на проекта бе възложено на ДЗЗД „Интелигентни системи за наблюдение и превенция на пожарите“.

Проектът се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ сключен между Община Панагюрище и ДФ „Земеделие“ на 16.04.2013 г. Общата му стойност е в размер малко над 472 хил. лева, като средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони чрез мярка 226 , „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“.
Системата е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви, която трябва да може да се разширява в останалите части на стопанството, да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването на пожара, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви.
Конструкцията на кулата представлява стоманорешетъчен стълб с височина 25 м и монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района. Обхватът на видеонаблюдение е около 37 000 декара общинска горска територия. Обектът се захранва от възобновяеми източници-фотоволтаични панели и вятърен генератор, като енергията се акумулира в батерии, осигуряващи захранване на елементите за наблюдение и предаване на информация.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn