Противопожарни мерки преди и по време на изборите

В обектите ангажирани с провеждането на изборите и тези за масово събиране на хора е необходимо да се осигурят свободни пътища за евакуация т.е да бъдат свободни от материали и оборудване затрудняващо евакуацията. Пътищата за евакуация на пребиваващите в сградата да бъдат обозначени с указателни табели.

Избирателните секции трябва да бъдат оборудвани с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар, същите трябва да са технически изправни. Достъпа до тях да бъде свободен /да не се затрупват с материали и оборудване/ и трябва да бъдат поставени на достъпно и видно място за бързи действия при необходимост.

Председателите, заместник председателите и членовете на избирателните секции трябва да знаят местата на наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар и да могат да работят с тях.

За отопление на помещенията да се използват само стандартни отоплителни уреди и съгласно указанията на производителя им!

Печките на твърдо гориво да са поставени на негорима подложка!

Забранено е тяхното разпалване с леснозапалими и горими течности!

Отоплителните уреди да не се оставят без надзор!

При напускане на помещението още веднъж се убедете, че сте изключили ел уредите!

Да не се поставят горими материали на разстояние минимум 1 метър до отоплителните уреди!

В случай на възникнал пожар в сградите или в самите помещения на секционните избирателни комисии, председателите на СИК са длъжни да уведомят специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението на телефон 112 и организират евакуацията на пребиваващите хора в сградата, както и предприемат незабавни мерки за първоначално гасене с наличните противопожарни уреди.

В сградите и помещенията в които са разположени изборни секции абсолютно е забранено тютюнопушенето и използването на открит огън.

Забранява се внасянето в избирателните секции на каквито и да е горими и лесно запалими течности в изборния ден.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn