Проучване на потребностите на работодателите от работна сила в община Панагюрище

Във връзка с проучване на потребностите от работна сила, което на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта, съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, Община Панагюрище уведомява всички работодатели, че първото за 2019 година анкетиране на работодателите ще се извърши в периода от 11 март 2019 година до 22 март 2019 година.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се използва следният линк: http://survey.az.government.bg/index.php/436713. Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

При необходимост от допълнителна информация или съдействие, може да се обръщате към дирекция „Бюро по труда“- Панагюрище и на телефон/и: 0357 6 40 45, 0357 6 35 54, 0882 82 52 72 и 0879 00 47 79.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn