Професионалната гимназия в Панагюрище ще е училище гнездо за кандидатстващите след 7 клас

Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в гр. Панагюрище е училище-гнездо за кандидатстващите след 7 клас ученици в кампания-прием 2020/2021 учебна година. Там бъдещите осмокласници могат да осъществят онлайн подаването на документи за участие в първи етап на класиране в дните 03,06 и 07.07.2020г, от 08:30 до 17:30 часа.

Всички седмокласници са длъжни да продължат образованието си.

Всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране и приемане в училища на територията на област Пазарджик или в някоя от останалите области.

Учениците могат да продължат образованието си в училището, в което завършват VІІ клас. Това е възможно в случай че училището предлага прием в VІІІ клас съгласно държавния план – прием, утвърден със Заповед №РД06-133/29.04.2020 г. на началника на РУО – Пазарджик, и са подали заявление с попълнени желания за това училище.

Информация за училищата и държавния план – прием на останалите области може да се получи от електронните страници на съответното регионално управление на образованието.

С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2020/2021 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училищата, в които са завършили VII клас.

Разработената електронна система позволява да се подава заявление по три начина: от домашния компютър, в училището, в което учениците са завършили VII клас (ако то предлага такава възможност), както и в училище „гнездо“. Списъкът на училищата „гнезда” в областта е публикуван на електронната страница на РУО-Пазарджик.

Подаването на документи в училище се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки, определени в заповедите на министъра на здравеопазването.

И в трите случая на подаване на заявленията е необходимо предварително добре да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.

Учениците следва да представят в училищата получената служебна бележка с резултатите от изпитите. При желание ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Срокът за подаване на заявления за първи етап на класиране е от 3 до 7 юли 2020 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn