Професионалната гимназия успешно реализира пореден проект по програма „Еразъм +“

В периода месец септември-октомври 2022 г., се проведе мобилност от петнадесет ученици от X-ХII клас, придружени от двама ръководители. Ползвателите по проекта проведоха триседмична практика на реални работни места в гр. Брага, Португалия. Пътуването се осъществени по Проект, договор 2021-1-BG0-KA121-VET-000009388, сектор „Професионално образование и обучение“.

Приемаща организация е BRAGAMOB, Португалия – с дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилности.

По време на своята практика учениците имаха възможност да надградят своите знания и умения, да подобрят езиковите си възможности в сферата на IT технологиите, и управлението на връзките с клиенти. Почерпиха опит и знания от собствениците на ABC Braga II Solution, Felix Taberna, Sale Dolce, Colher d’Pau Taberna, Casa de Pasto das Carvalheiras, Hotel Senhora-A-Branca, Residencial CC Avenida,GERESLUX MAGNETICOS, UNIP. Lda в Брага. Натрупаха опит и придобиха нови знания и умения, различни от тези в училище.

В свободното си време учители и ученици се запознаха с културата, историята, традициите, и начина на живот на Португалия. Посетиха културни обекти и сгради, впечатляващи със своята архитектура и история.

През месец ноември, декември ще бъде организирана отчетна среща по проекта, на която ще бъдат представени проектните резултати през погледа на неговите ползватели. За своето участие в мобилността те получиха сертификат Европас и сертификати от приемащата организация BRAGAMOB, Португалия , които са отлично допълнение към CV-то на всеки участник.

Подобрени са и усъвършенствани техните професионални знания, умения и опит. „И може би като най-ценно остават създадените отношения на екипност, подкрепа и отговорност между участниците, между нас учителите и нашите ученици. Ние сме не само горди и удовлетворени от постиженията им, но и отворени да продължаваме да се учим от тях – да се учим да ги опознаваме и да ги възприемаме като индивидуалности, да използваме и насочваме силните им страни, да ги насърчаваме как да подобряват уменията си, и да създаваме у тях нагласи за “учене през целия живот” и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. В този смисъл може да се каже, че целите на този проект кореспондират в изключително голяма степен с развитието на уменията на 21 век – екипна работа и комуникация, умения за съвместно вземане на решения и решаване на проблеми.

Благодарение на присъдената Акредитация от Националната агенция на програма Еразъм+ за България – Център за развитие на човешките ресурси, гимназията ни ще продължи ежегодно да изпраща ученици и учители на мобилности в Европа.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn