Проф. Никола Владов е предложен за удостояване с орден „Стара планина” I степен

Професионалният му път е богат, минава и през Панагюрище, където преди повече от 20 години оглавява хирургичното отделение на болницата

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на о. з. старши лейтенант професор д-р Никола Владов, д.м.н., с орден „Стара планина” I степен, без лента, с мечове. Правителственото предложение е заради за значимия му принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на чернодробно- панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.

Никола Владов е роден на 19 октомври 1960 г. в град Ловеч. Завършва медицина в Медицинския университет през 1987 г. В периода 1988 – 1990 г. работи като лекар-ординатор в хирургичното отделение на МБАЛ Пирдоп. През 1993 г. работи в Първа хирургическа клиника на „Пирогов“ и през същата година придобива специалност „хирургия“. Специализира в Париж жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия. В периода 1996 – 1998 г. работи в хирургичната клиника на Районната болница в град Бежа, Тунис. След като се завръща в България става началник на хирургично отделение в Панагюрище и началник на първа хирургична клиника на МБАЛ – Пазарджик. През 2002 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови кисти отворени в жлъчните пътища“ за придобиване на научна и образователна степен „доктор по медицина“. В периода между 2003 и 2009 г. става началник на клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА. Специализира „Чернодробна трансплантация“ в Париж и „Лапароскопска колопроктология“ в Италия. От 2007 г. проф. Владов е ръководител на програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА. От 2009 г. е началник на клиника по Чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на Военномедицинска академия, МБАЛ – София. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса“ и придобива научна степен „доктор на медицинските науки“. През 2011 г. проф. Владов получава званието „професор“. През януари 2013 г. избран е за почетен член на Френската академия по хирургия. Почетен гражданин на Ловеч от 29 март 2017 г. за „за огромния му принос в постигнатите съпоставими с европейско ниво постижения в чернодробните трансплантации, за високия му човешки и професионален морал в дейността на българското здравеопазване“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn