Психологът Евгения Загорска ще води групи за социални умения с ученици в Център за подкрепа на личностното развитие – Панагюрище

Част от дейностите на закрития през месец март тази година Психолого-педагогически център  бяха поети от Център за подкрепа на личностното развитие  – Панагюрище, където вече започна работа психологът Евгения Загорска. Нейната приоритетна дейност ще бъде воденето на групи за социални умения с ученици. Групите ще се събират по възрасти, на доброволен принцип, и ще бъдат с 13-18 участници. „Ще използвам иновативни техники, атрактивни подходи, интересни активности, учене чрез преживяване. Организацията ще е гъвкава и съобразена с натовареността на участниците”, разказа пред  Oborishte.bg Загорска.

Клуб „Кариера“ ще бъде за за най-големите ученици (11-12 клас). Темите, които ще бъдат обсъждани в клуба ще са:

Моите силни страни. Аз съм уверен, мога и знам. Способности, потребности и мотиви. Моите интереси, желания, предпочитания. Умея да отстоявам своето мнение. Приемане на различието, толерантността. Основни умения за ефективно общуване. Аз съм асертивен. Да изградим доверие. Принципи на ненасилствената комуникация. Овладяване на отрицателните емоции – моите и на другите. Ефективно управление на конфликти. Избор на подходяща професия – проучване, оценка на избора. Какъв искам да бъда, с какво искам да се занимавам. Как да се подготвя за бъдещата кариера? Търсене на работа. Кандидатстване за свободна работна позиция. Професионален подбор и подготовка за интервю. Избягване на капани и манипулации. Конструктивната обратна връзка. Започване на работа. Планиране на кариера.

Клуб „Лидер“ ще бъде за ученици от първи гимназиален етап (8-10 клас), а темите, които ще бъдат дискутирани са:

Познаваме ли себе си. Да изградим реална и стабилна самооценка. Да изградим доверие и съпричастност. Страхът – приятел или враг. Умея да изразявам своето мнение. Разбирам различните гледни точки. Основни умения за ефективно общуване. Принципите на ненасилствената комуникация. Овладяване на отрицателните емоции – моите и на другите. Силата на самоконтрола. Ефективно управление на конфликти .Правя избор. Заедно търсим решения .Характеристика и функциониране на групите. Конструктивната обратна връзка. Партньорство, сътрудничество и работа в екип .Мога да бъда асертивен. Отговорността и ролята на лидера.

Клуб „Аз умея да общувам“ ще обхваща учениците в прогимназиален етап, а темите, които ще бъдат обсъждани са:

Аз съм значим и необходим. Умението да се изслушваме. Взаимното уважение. Има много начини да бъдеш силен. Различието е богатство. Грешката като възможност за урок. Подобряване на взаимоотношенията с другите.Справяне с отрицателните емоции. Моите избори влияят на мен и на другите. Мога да нося отговорност. Споделената отговорност и отговорността за другия. Заедно можем повече. Практикум „Обучаваме връстници”.

Желаещите да се включат в някоя от групите могат да потърсят повече информация в Център за подкрепа на личностното развитие  – Панагюрище или лично от психолога Евгения Загорска на тел.0885 22 88 68.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn