Психологът Силвия Анова, ресурсният учител Донна Елшишка и логопедът Цветана Кукова от ОУ „Проф. Марин Дринов“ преминаха надграждащо обучение по брайлово ограмотяване

През месеците март (23 – 25) и юни (26 – 29) 2017 година, в град София се състоя надграждащо обучение по брайлово ограмотяване на учители и специалисти от пилотните общообразователни училища по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ в СУУНЗ „Луи Брайл” . На обучението присъстваха Силвия Анова – психолог по проекта в ОУ „Проф. Марин Дринов“, Цветана Кукова – логопед и Донна Елшишка – ресурсен учител, съобщиха от училището.

dr dr1

В преподавателския екип от страна на СУУНЗ „Луи Брайл” бяха включени Елиза Папазян (математик и водещ специалист по разработване на методика за обучение по математика на ученици с нарушено зрение от 1 до 12 клас), Ивелина Ватева – старши начален учител и преподавател по английски език и Диян Петров – учител по IT.
Това бе третият – заключителен етап от брайловото обучение.
През месец март теоретичната част основно бе свързана с брайловата символика по хуманитарните науки и математика. Обучението завърши с брайлиране на тест от НВО и ДЗИ, както и с транслиране на тест от брайл на плосък печат.
Заключителният етап на обучението през месец юни бе предимно практически. Той бе свързан с изготвяне на релефни изображения за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален курс. Обучението завърши с адаптиране на тест от НВО и ДЗИ.
Основната цел на обучението бе подготвяне на кадри, които да отговорят на нуждите на учениците със зрителни затруднения, които участват в изпитванията по външно оценяване, като се осигурят необходимите условия за това: материалите предназначени за писмени изпитвания на ученици, обучавани на брайл, трябва да бъдат адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащите – с уголемен.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn