Публикуван е проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци и мотивите за приемането й

Община Панагюрище публикува проект на Наредба за определяне размера на местните данъци и мотиви с обосновка за причините, които налагат приемането й. Съгласно Закона за нормативните актове в процеса на изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с граждани и юридически лица, а преди внасянето на проекта и приемането му, проектът се публикува в интернет страницата на съответната институция. Община Панагюрище публикува проекта и мотивите на 29 юли, като в срок от 30 дни всички заинтересовани страни могат да направят предложения и становища.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn