Публичен търг за отдаване под наем на общински терени

Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени в Панагюрище и селата Оборище, Панагюрски колонии и Бъта ще се проведе днес, 9 август. И на четирите места се касае за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ съгласно схеми, одобрени от главния архитект на Община Панагюрище при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите. Срокът за отдаване под наем  на терените е 5 години. Последващ  търг е предвиден  за 16 август.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn