Публичен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества маркирана дървесина

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Общински горски територии ще проведе Общинска администрация-Панагюрище на 20 април. За кои обекти и при какви условия, може да прочетете в новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ“.

От страниците на панагюрското издание ще научите още, че Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ набира проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.016  „МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО – ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Тези и още актуални обяви и новини от Панагюрище, ще намерите на страниците на тазседмичния брой на „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn