Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж обяви Община Панагюрище

Община Панагюрище обяви публичен  търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда с площ от 90 кв.м, намираща се в гр. Панагюрище с начална тръжна цена от 6840 лева без ДДС.
Търгът ще се проведе  на 02.08.2016г., а  евентуален последващи търг ще има  на 05.08.2016г.
Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при Общинска администрация-Панагюрище.
Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 01.08.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 04.08.2016 год.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn