Първа копка на втори етап на най-мащабния проект в сферата на образованието в Панагюрище

Днес в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ на втория етап на проект BG16RFOP001-1.039-0001 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час: 10:00 часа

Място: ДГ „Звънче“, град Панагюрище

09:45 – 10:00 часа – Посрещане на официалните гости

10:00 – 10:10 часа – Тържествен водосвет

10:10 – 10:15 часа – Приветствия

10:15 часа – Първа копка

10:45 часа – Закриване на официалната церемония

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn