Първият одобрен проект на Община Панагюрище за новия програмен период е социален

„Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016 – 2020 година”  бе приета с пълно единодушие от местния парламент на заседанието му сряда, 27 април. Преди да бъдат гласуван в зала документът беше презентиран от заместник-кмета Галина Матанова.

Визията на  „Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016 – 2020 година” е  Местните общности на Община Панагюрище разполагат с високоефективна система от интегрирани социални услуги, които осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и техните семейства. Мисията в пълен синхрон с визията – с нарастваща професионална компетентност и в тясно партньорство с местните общности, създаваме и управляваме ефективни организационни структури и процеси за социално обслужване, с най-високо качество при възможно най-оптимално използване на ресурсите. Основна ценност на стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация , без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение има право на подкрепа.

Ключовите понятия, които всички ние трябва да следваме са: познаваме, вярваме, надграждаме, постигаме резултати”, подчерта Матанова и допълни: „Познаваме добре мрежата на социални услуги, която в момента се развива на територията на Община Панагюрище. Вярваме, че е възможно във всеки един момент да се развива и да се надгражда с цел повишаване качеството на всяка една от услугите, и повишаване на капацитета , в който тя се предоставя, за да достигаме до все по-голям брой нуждаещи се“.

Заместник-кметът Матанова изрази удовлетвореност от факта, че първият одобрен проект на Община Панагюрище за новия програмен период е социален. На 26 април е била получена покана да бъде подписан от кмета на Община Панагюрище.

 „Вече е факт проектът „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по схемата „Независим живот”, който ще усвои приблизително половин милион лева по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-важното е, че проектът е минал във вариант, който ние предложихме, без забележки. На минимум 67 лица ще бъде предложена трудова заетост, а минимум 75 граждани от общината ще получат в продължение на 18 месеца помощ и подкрепа в домашна среда”.

Общински съвет – Панагюрище прие и  Плана за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище за 2017 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn