Първото си заседание проведе бюджетната комисия при Общински съвет

В първия ден на месец декември Постоянната комисия по бюджет и икономика при Общински съвет-Панагюрище проведе първото си заседание в пълен състав – председателят Христо Шиндаров и останалите й членове – Николета Тодорова, Радка Кроснарова, Филип Калбуров, Станимир Велчев, Пламен Търкаланов и Стоян Петришки. На заседанието присъстваха и председателят на местния парламент Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки и заместник-кметът Георги Павлов.
Общинските съветници разгледаха материали, свързани с прекратяване на съсобственост на недвижими имоти, отдаване под наем, избор на представител на Общински съвет, който да участва в публичен търг с явно наддаване. Дадоха съгласието си кметът на общината да участва в Общото събрание на „Спорт Инвест-Панагюрище”ООД, което ще се проведе на 10 декември и да гласува по дневния ред за увеличаване капитала дружеството чрез парични вноски на съдружника „Асарел-Медет”АД и избора на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.
Запознаха се за сведение с материалите за определяне размера на такса битови отпадъци, която ще обсъждат подробно на следващо свое заседание.
По предложение на председателят на комисията точката, свързана с учредяване безвъзмездно право на ползване на „Оборище” ЕООД върху общински недвижим имот бе отложена за следващия вторник. Шиндаров сподели идеята си да бъдат поканени на две поредни заседания на комисията по бюджет и икономика управителите на общинските дружества, за да се представят взаимно и ръководителите да споделят какви проблеми и виждания имат за развитието на дружества. Ще им бъдат поискани и финансовите отчети.
На 2-ри, 3-ти, 4-ти и 7-ми декември своите първи заседания ще проведат и останалите комисии към местния парламент. Сесията на Общински съвет- Панагюрище е планирана за 9-ти декември.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn