Разделят автогарите на три категории

Нормативни промени, с които автогарите ще бъдат категоризирани, са изготвени от Министерство на транспорта. С тях се предлага автогарите да бъдат разделени на три категории.Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари, уверяват от министерството.Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти същите със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната.Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност.Предвижда се всички автогари да имат безжичен интернет, интернет страница и телефон за връзка.За първа и втора категории са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогараосигурената охрана, както и езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет страницата.Автогарите първа категория трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност. С промените се цели не дискриминирането на лицата с увреждания и намалена подвижност и улесняване в максимална степен на тези лица при пътуване с автобусен транспорт и ползване на автогарови услуги. Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и предлаганите в нея услуги. Новата нормативна база започна да се изготвя, след няколко месечно обсъждане с представители на бранша на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn