Разпореждане с общинско имущество е една от точките, включени в дневния ред на предстоящата сесия

Шест решения за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18Ж, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи предстои да разгледа местния парламент на заседанието си в четвъртък, 28 юли. В точката „Разпореждане с общинско имущество“ са включени още три подточки за учредяване право на строеж върху общинска земя и по една за продажба на общински недвижим имот заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бившата сграда на ХЕИ/, чрез публичен търг с тайно наддаване. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен имот. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд. Изкупуване първи етаж от двуетажна, масивна сграда намираща се на ул. „Нистор Ружеков“ № 117. Възлагане управлението на рибните ресурси на язовир „Братаница” на ЛРС „Глиган” – гр. Панагюрище, за срок от 5/ пет/ години, за осъществяване на общественополезна дейност.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn