Разпределиха средствата за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата

В изпълнение на Постановление на Министерски съвет №129/11.07.2000 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, директорите на детските градини и училищата на територията на община Панагюрище разработиха проекти за разнообразни и достъпни форми на физическо възпитание и спорт за децата и учениците, съобщават от администрацията.

Проектите са съгласувани от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище. Средствата, които се осигуряват ежегодно от държавния бюджет се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn