Разходите на страната ни за отбрана са под средните за ЕС

Разходите за отбрана в България са 1,2% от БВП и по този показател страната ни е абсолютно равностойна с държави-членки на ЕС като Италия и Холандия.
Това отчита анализ на Евростат за разходите за отбрана в Евросъюза за 2013 г., като средният показател за 28-те страни-членки е 1,4 на сто.
Още няколко страни имат близки до нашите показатели за разходи за отбрана – Португалия и Германия – по 1,1 на сто от БВП, както и Словакия и Дания – по 1,3 на сто от БВП.
Най-високи разходи за отбрана в ЕС поддържат Великобритания – 2,3 на сто от БВП и Гърция – 2,1 на сто.
Франция и Естония имат разходи за отбрана от 1,8 процента от БВП, а Полша – 1,7 процента, като това са относително високи разходи в сравнение с останалите страни-членки на ЕС.
Най-ниски са разходите за отбрана в Ирландия и Люксембург – по 0,4 на сто, Унгария – 0,5 на сто, Австрия – 0,6 на сто, Малта – 0,7 на сто, Румъния – 0,8 на сто, Испания – 0,9 на сто и др.
Практически нулеви разходи за отбрана се съобщават за Исландия, тъй като там няма постоянна армия, отчита Евростат.
Според данни на Министерството на отбраната за постигане на оптимален баланс между необходимите отбранителни способности и изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили за периода 2015-2020 г. е необходимо предоставянето на бюджет на МО не по-малък от 1,35 на сто от БВП в периода 2016 – 2018 г., и не по-малък от 1,5 на сто от БВП от 2019 г. до 2020 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn