Разширяват се възможностите за провеждане на дуално обучение

Разширяват се възможностите за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) в професионалните гимназии. То ще може да се осъществява от по-голям брой наставници и преподаватели и ще се провежда в реална работна среда при гъвкав график. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа, които са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката.

Част от измененията са свързани с облекчаване на изискванията за професионален опит на наставника, както и разширяването на обхвата на притежаваната от него професионална квалификация. Допълнени са и разпоредби за подобряване на процесите в кариерното ориентиране на учениците и на готовността им за работа в реална работна среда, чрез предварително запознаване с дейността на предприятието – партньор в дуалното обучение.

Откроява се и възможността за прилагането на гъвкав график при провеждане на практическото обучение в реална работна среда през учебната година, с оглед спецификата на производствения процес или сезонния характер на някои стопански дейности.

Други промени акцентират върху съобразяване с потребностите на пазара на труда от определени професионални квалификации, завени от работодателите и отразени при подготовката на план-приема. Постига се яснота по отношение на провеждането на практическото обучение в реална работна среда за учениците в XI клас, които нямат навършени 16 години.

Предвидените промени в Наредбата са в съответствие с приетите изменения в Закона за професионалното образование и обучение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn