Районният съд в Панагюрище обяви конкурс за съдебен секретар

Районният съд в Панагюрище обяви конкурс за назначаване на длъжността „съдебен секретар” – 1 щатна бройка.  Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебните
заседания; подготвя формуляри, графици и други документи. Минималните изисквания за заемане на длъжността са завършено средно образование; компютърна грамотност, както и да отговаря на изискванията по чл. 141, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в
съдилищата и чл. 107а, ал. 1, т. 1-5 от Кодекса на труда. Сред специфичните изисквания са владеене на: компютърен машинопис, стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа със стандартно офис оборудване и познания на съвременни офис процедури; способност за работа в екип, комуникативни умения, самодисциплина и отговорност, лоялност и инициативност; познаване на Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и Етичния кодекс на съдебните служители (ЕКСС). Владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.

Провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите ще се извърши на три етапа. Пълният текст на обявата е публикуван в сайта на Районния съд в Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn