Реализиращи се в община Панагюрище проекти в подкрепа на уязвими групи бяха посочени за пример

Проектите „Готови за училище” за подпомагане на семейства с деца от 3 до 6 години от уязвими общности и проектът „Образование за всички”, за осигуряване на учебници, учебни помагала и стипендии на социално слаби ученици в община Панагюрище, бяха посочени като пример за добри практики. Това се случи по време на  Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, който се проведе в Пещера.

Представители на общините, неправителствени организации и държавни институции участваха в изнесеното заседание на Областния управител Гинче Караминова. По време на него са представени основните дейности, които трябва да бъдат заложени от общините в изготвянето на Планове за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2010 г. Те обхващат периода 2017 – 2020 г. и следва да бъдат съобразени с националния план и утвърдени от областния управител. В заседанието участваха и зам. областният управител Стефан Мирев, както и кметът на община Пещера Николай Зайчев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn