Регионална програма за заетост и обучение 2018 ще осигури заетост на 93 безработни лица в област Пазарджик

Заместник областният управител Петър Белчев председателства заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, което се проведе днес в областна администрация Пазарджик. На заседанието присъстваха директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Пловдив – Мария Георгиева, ръководителите на Бюрата по труда в област Пазарджик, Инспекция по труда, представители на общините, на организации на работодатели и на синдикатите. Главният секретар на областна администрация Пазарджик, Светлан Карталов представи информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 1 март 2018. Тя е изготвена въз основа на обобщените електронни анкети на 247 работодатели от областта и съдържа анализ на споделените от тях потребности от работна сила. С най-висок приоритет при подбора на назначаваните кадри са позитивните лични качества и мотивация и отговорността към работата, последвани от готовност за обучение на работното място. Първите 19 най-търсени от работодателите професии (25% от общия им брой) през следващите 6 месеца формират 59% от усреднената прогноза за търсене на работна сила и те са: Машинен оператор, Оператор в дървообработването, Работник в дървообработването, , Сервитьор-барман, Готвач, Оперативен счетоводител, Строител – монтажник , Продавач – консултант , Озеленител, Водач на МПС за обществен превоз , Строител , Камериер , Помощник в строителството , Заварчик, Шивач, Електротехник , Администратор в хотелиерството ,Работник в заведенията за хранене и развлечения  и Електромонтьор .

Близо 25% от отговорилите работодатели посочват като необходими за притежаване от търсените от тях кадри ключовите компетентности: Инициативност и предприемачество. (способности за адаптиране към промени, за работа в екип, поемане на отговорност за собствените действия, определяне на постижими цели, мотивация за успех.), Общуване на роден език (способност да се изразяват и анализират мисли, чувства и факти в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), и да се общува в подходящата езикова форма в разнообразен социален и културен контекст — образование и Умение за учене (умения за организиране и контролиране процеса на учене; способност за усвояване и прилагане на нови знания).

Фани Николова от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Пловдив, представи условията за разработване на Регионална програма за заетост и обучение 2018. Определената за Област Пазарджик квота за 2018 година възлиза на 377 367 лева. Тя е достатъчна за осигуряване на заетост в обществено полезни дейности на общо 93 лица за 6 месеца на 8 часов работен ден. В случай на назначаване на 6 часов работен ден, броят на назначените лица може да се увеличи пропорционално.

Със Заповед на областния управител ще бъде назначена комисия, която да оцени и класира предложенията на общините и да състави проект за Регионалната програма за заетост за 2018 година. Комисията по заетостта одобри и методика за оценка на проектните предложения, съдържаща коефициенти по приоритети на целевите групи по програмата – безработни лица с трайни увреждания, безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети ,  безработни над 50-годишна възраст, безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни без или с ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход) , продължително безработни лица и неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица .

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn