Регламентират ползването на дървесина от Общинските горски територии през 2021 година в община Панагюрище

През 2020-2021 година от Общинските горски територии да бъде маркирана и ползвана дървесина съгласно приетия Горскостопански план /2012-2022 година/  в размер на  3 190 плътни  куб.м. дърва за горене и строителна дървесина, в това число 2 705 плътни  куб.м. иглолистна дървесина. С такова предложение за гласуване от Общинския съвет се обръща кметът на община Панагюрище. Размерът на минималната първоначална цена за продажба на стояща дървесина на корен за 1 плътен куб.м. се определя от ценоразпис, одобрен от Общинския съвет.  В проекторешението е уточнено, че продажбата на дървесината за сеч, стояща на корен, се извършва чрез търг с тайно наддаване при цени:

ърва за горене за 1 плътен куб.м. – не по-малко от 48 лева без ДДС;

-дърва от меки широколистни-топола, за 1 плътен куб.м. – 25 лева без ДДС;

-дърва от акация за 1 плътен куб.м. – 38 лева без ДДС.

Местното население има право да ползва стояща дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба, като ще заплаща 8 лева за 1 куб.м. иглолистни дърва, 21 лева за 1 куб.м. иглолистни дърва от твърда дървесина,  13 лева за 1 куб.м. широкилистни дърва от мека дървесина, 1,50 лева за вършини.

Местното население през 2021 година да ползва дървесина по тарифна такса на корен в размер на 80 куб.м. пространствени за иглолистни дърва и 400 куб.м. пространствени широколистни дърва, е записано още в предложението, което предстои да бъде гласувано от градския парламент.

Ще бъдат утвърдени и таксите за паша на животните и други странични ползвания, както и на строителната дървесина от Общинските горски територии, като те ще се заплащат съгласно актуалните такси, които се събират в Изпълнителната агенция по горите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn