Регламентират се правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време

Правителството одобри промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентират правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време. Новите разпоредби ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., тъй като се налагат допълнителни промени в нормативните актове на осигурителното законодателство, свързани със сумираното изчисляване на работното време.

В досегашните текстове на наредбата липсваха текстове за изискванията за съставяне на графиците и за обстоятелствата, при които те се променят. Поради това към момента съществуват разнообразни практики при прилагане на сумирано отчитане на работното време, които не винаги са в съответствие с изискванията на Кодекса на труда. С одобрените промени ще се гарантира единното прилагане на нормативната уредба, както и правата на работниците и служителите, свързани с почивките и заплащането на труда при сумирано изчисляване на работното време.

В наредбата се правят и изменения, които произтичат от предвиденото в законодателството от 1 юни 2017 г. разширяване на кръга на лица, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn