Редица нарушения на противопожарните правила в жилищни сгради са констатирали от РДПБЗН – Пазарджик

С цел недопускане на инциденти и трагични последствия от възникване на пожари в жилищни сгради служителите от РДПБЗН – Пазарджик информират, че при извършвани проверки и при пожарогасителни действия  в жилищни сгради се констатират редица нарушения на противопожарните правила като:

–   Преградени и обособени като складови помещения пространства от етажните и междуетажни площи;

–   Складиране на горими материали по пътищата за евакуация;

–   Затрудняване на достъпа до пожарните кранове;

–    Поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища;

Това води до нарушаване на условията за успешна евакуация, ограничаване достъпа на дежурните противопожарни екипи до жилища и помещения, затруднява пожарогасителните и аварийно – спасителни действия и способства за бързото развитие на пожара съпроводено с отделяне на висока температура и силно токсични продукти на горене.

Начина на ползване на общите части в жилищните сгради и поддържането на противопожарния режим в тях е отговорност на собствениците и е регламентиран в Закона за управление на етажната собственост (обн. ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г.)

чл. 32 и чл. 34 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите забраняват складирането на материали и оборудване в коридорите, стълбищата и другите пътища за евакуация, както и възпрепятстване на достъпа до вътрешни пожарни кранове. При констатирани нарушения на нарушителите ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение по чл. 260 от Закона на МВР.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn