Реконструираният площад „Пенчо Хаджилуков“ в Панагюрище

Приключват строително-монтажните дейности на площад „Пенчо Хаджилуков” в Панагюрище. Реконструкцията се реализира по програма „Лидер”, Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места”, чиято основна цел е да се подобрят условията и средата за живот в селските райони на България. Договорът за изпълнение на обществената поръчка бе сключен на 30.12.2014 г., а стойността на проекта е 45 500,46 лева.

plo6tadinvalidi

Строителните дейности включваха премахване на съществуващите тротоарни настилки и изграждане на нови, изграждане на нови тревни площи, и декоративни ограждения към тях, поставяне на рекламно-информационен елемент /табела/, изграждане на покрит кът за отдих с шахматна дъска, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци и цветарник.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn