Ремонтират няколко обществени сгради в Панагюрище, Поибрене, Левски и Елшица

Община Панагюрище възложи обществена поръчка за текущ ремонт на сгради, които са общинска собственост по три обособени позиции. В обхвата на поръчката по обособена позиция 1 са включени ремонт на Пенсионерски клуб „Павел Бобеков“ в гр. Панагюрище, текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище, ремонт на покрива на сграда на Народно читалище „Ванчо Пашов“ в с. Поибрене. По обособена позиция 2 се предвижда ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ „Христо Ботев -1927“ в с. Левски; текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене и текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица.

Обособена позиция 3 включва текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище, на къпалнята на Градска минерална баня в гр. Панагюрище, текущ ремонт на централния вход на Театър Дом-Паметник – гр. Панагюрище, текущ ремонт на БЗ „Спортни имоти“, гр. Панагюрище, текущ ремонт в сграда на ДГ „Брезичка“ – кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище и текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ „Св. св. Кузма и Дамян“, гр. Панагюрище.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 81 910 лева, а срокът за получаване на оферти е 23 август.
Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn