Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детски градини и училища

Общинският съвет да вземе решение Община Панагюрище да кандидатства с проектно предложение „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., такова предложение е постъпило в местния парламент от кмета на общината Никола Белишки.

Взимането на решението е необходимо, защото то ще гарантира устойчивостта на проектното предложение и съответните образователни институции, включени в него, няма да бъдат закрити за период не по-малък от 5 години от датата на извършване на окончателното плащане към бенефициента Община Панагюрище, се обяснява в писмото.

Проектното предложение „ включва обектите ЦДГ „Първи юни”, ОДЗ „Райна Княгиня”, ОДЗ „Райна Княгиня”- филиал, ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Звънче”,  благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към училищата СОУ „Нешо Бончев”, създаване на достъпна среда, ОУ „20 април” и ОУ „Проф. Марин Дринов”.

Общата сума на безвъзмездна финансова помощ за Община Панагюрище е в размер на 14 963 364, 92 лева и обхваща изпълнението на проекти в инвестиционните приоритети: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, „Градска среда”, „Образователна инфраструктура” и „Социална инфраструктура”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn