Решено: Родителите на 5 и 6-годишните деца няма да плащат такса за детска градина в Община Панагюрище

Родителите на 5 и 6-годишните деца, обхванати в задължителна предучилищна подготовка, ще бъдат напълно освободени от такси за ползване на детски градини на територията на община Панагюрище. Това реши местния парламент на заседанието си на 25-ти март, като прие Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

Предложението бе отправено от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище Галина Матанова Приоритет е за нас всяко панагюрско дете, всеки ученик, всеки млад човек,  със своите потребности и възможности, учителите като най-важният ресурс за развитие на системата.  Подкрепяме семейството като важен партньор  за утвърждаване на панагюрската образователна система“, посочва в мотивите си зам.-кметът на община Панагюрище. Освен с визията на Община Панагюрище за повече подкрепа на родителите и задържане на младите хора в родния край, предложението бе обосновано и с изменение на Закона за предучилищното и училищното образование.
В проектобюджета на Община Панагюрище са планирани 70 000 хиляди приходи през 2021 година от такси за ползване на детски градини, което е със 60 000 лева по-малко от предходната година именно заради планираното освобождаване от заплащане на такси за предучилищния етап. Държавното финансиране покрива част от издръжката на децата в детските градини за дейностите по храненето, а останалата част ще е за сметка на общинския бюджет.

По данни на информационната система на МОН през учебната 2020/2021 година в община Панагюрище в предучилищна задължителна подготовка са обхванати 309 деца в детски градини и 17 деца в полудневна подготвителна група в училище. Таксата при 100% месечна посещаемост за тях е 35 лева в град Панагюрище и 20 лева в селата от общината. Не заплащат такси родителите на децата, посещаващи подготвителни групи в училищата.

„Това е поредната стъпка към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на община Панагюрище, чрез оказване на подкрепа на семейството, за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата“, подчерта г-жа Матанова.

Целите, които си поставя Общината са:

Разширяване на мерките за подкрепа на родителите на 5- и 6- годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, в детските градини, в община Панагюрище, като същите бъдат напълно освободени от заплащането на такси, дължими за дейностите по хранене на децата в детските градини;

Положително развитие на образователната система в община Панагюрище и задържане на младите хора в родния край;

Постигане на съответствие на текстовете от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, на територията на община Панагюрище, с нормите на Закона за предучилищното и училищното образование;

Увеличаване на средната месечна посещаемост на децата, в детските градини;

Осигуряване на условия за по-добра подготовка на децата за постъпване в училище;

Ефективно партньорство с родителите, за социално споделена отговорност, за качествено предучилищно обучение, в община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn