РЗИ оповести правилата за новата учебна година

РЗИ Пазарджик оповести изискванията, които трябва да спазят училищата и учениците за предстоящата учебна година. Правилата са спуснати от Министерството на здравеопазването. В тях са предвидени някои облекчения заради усложнената епидемична обстановка.

На учебните заведения трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта.  Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар –  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

 За новоприетите деца в детските градини се изискват здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето; отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина; изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. А за малчуганите в яслите трябва да бъде представено и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата.

При децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Ако са отсъствали за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn