РЗИ- Пазарджик проведе първите общи събрания на зъботехниците и помощник – фармацевтите в областта

Събранията се организират от РЗИ- Пазарджик в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти /ЗИД на ЗСОМСААМС/, във връзка с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСОМСААМС.

Законовите изменения, признават нормативно Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите за съсловни организации.

Целта на първите събрания бе избор на органи на съответните колегии /управителен съвет, контролна комисия и комисия по професионална етика/, както и делегати за първия национален конгрес на съсловните организации.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn