РИОСВ напомня на операторите на бензиностанции, че до края на тази година трябва да ги оборудват с нови системи за улавяне на бензиновите пари

До края на 2016 г. операторите на съществуващи бензиностанции трябва да ги оборудват със система за ефективно улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили. Това е разписано в Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Ефективността на улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили трябва да е най-малко 85%, за което операторите на обектите трябва да се сертифицират за съответствие с европейски или национални технически стандарти. Въведени са изисквания и за съотношението бензин – пари при прехвърлянето на горивата.
В териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик общият брой на бензиностанциите е            108. До 31 декември 2016 г. всички обекти трябва да бъдат оборудвани със системи, отговарящи на втори етап на улавянето на бензиновите пари. Лицата, неизпълнили
новите изисквания на наредбата се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физически лица или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за юридически лица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn