РИОСВ-Пазарджик разпореди общините да почистят речните корита и пътищата от отпадъци

РИОСВ–Пазарджик изпрати указания на кметовете на контролираните общини  до края на месец април да извършат проверки на речните корита, общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания и при наличие на такива да организират почистването им. След изтичане на срока ще бъдат извършени проверки. При установяване на замърсявания ще се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

Едновременно ще се осъществи контрол и за замърсяване с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, и на пътните съоръжения.

РИОСВ-Пазарджик очаква от кметовете, областното пътно управление и регионалната структура на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn