РИОСВ-Пазарджик санкционира нарушители на екологичното законодателство

През юни експертите на РИОСВ-Пазарджик установиха и санкционираха седем нарушения на екологичното законодателство. За неизпълнение на условия в издадено комплексно разрешително е съставен акт на фирма в Пазарджик.  За констатирано неизпълнение на дадени предписания, актове са съставени на кмета на община Лесичово, на физическо лице, собственик на обект – камера за боядисване на автомобили в с. Добровница и на фирма в гр. Белово.

Актове са съставени и за административни нарушения на Закона за водите – на акционерно дружество в Пещера. Те са за превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели неразтворени вещества и общ фосфор в отпадъчните води на обекта и на пазарджишка фирма, за изтичането на непречистени отпадъчни води в дере, приток на р. Елшишка.

За неправилно складиране на химикали е съставен акт на собственика на фирма в гр. Панагюрище.

През юни директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде четири наказателни постановления за налагане на санкции и глоби. За установено неизпълнение на условия в издадено комплексно разрешително е наложена имуществена санкция в размер от 10 000 лв. на медна компания в Панагюрище.

За заустване на производствени отпадъчни води със съдържание, превишаващо  индивидуалните емисионни  ограничения в разрешителните за заустване, са наложени две имуществени санкции – 2000 лв. на винарска изба в с. Лесичово и 3000 лв. и на предприятие за производство на оптични детайли в гр. Панагюрище, площадката му в с. Попинци.

На физическо лице е наложена глоба от 300 лв. по Закона за управление на отпадъците за това, че не е предало отпадъците на лице с разрешително.

През юни експертите на РИОСВ извършиха 158 проверки в 132 промишлени обекта в общините на Пазарджишка област. За отстраняване на нередности са издадени 94 предписания.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn