Родителите на един ученик в община Панагюрище са подали заявление детето им да се обучава дистанционно

От 4-ти януари 2021 г., съгласно Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, на територията на община Панагюрище бяха възобновени посещенията в детски градини и ясли и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас, при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците от пети до дванадесети клас продължават да се обучават дистанционно до следващо разпореждане. Директорите на учебните заведения са създали необходимата организация за работа, при спазване на всички изисквания на Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19, както и на Вътрешните правила за работа на всяка образователна институция.

Заявление за обучение на ученика в електронна среда от разстояние, е подадено от родителите на един ученик, съобщават от общинска администрация. 374 деца са били на детска градина в първия ден след възобновените посещения в детските заведения на територията общината.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn