Родители са против закриването на филиала на ОДЗ „Райна Княгиня“ в село Панагюрски колонии

Във връзка с предстоящото вземане на решение от Общински съвет -Панагюрище за закриване на филиала на ОДЗ „Райна Княгиня“ в село Панагюрски колонии, в местния парламент е постъпила молба от родители на деца, посещаващи детското заведение. Те молят съветниците да не приемат предложението на г-жа Костадинова, директор на детската градина. Според тях с решение на Общинския съвет може да се сформира полудневна група с минимум 6 деца, което записано в Нредба № 7/29.12.2000 год., чл.2, ал.8.В момента филиала на ОДЗ „Райна Княгиня“ в село Панагюрски колонии се посещава от 8 деца, от тях 4 през учебната 2016/2017 година ще бъдат в задължителна подготвителна група. Молбата на родителите ще бъде разгледана от Постоянна комисия „Образования, култура, младежки дейности и спорт“ към  Общински съвет -Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn