Само един отказ за отпускане на целева помощ за първокласник

На 15 октомври приключи приемът на молби-декларации за отпускане на еднократни целеви помощи за деца, записани в първи клас за учебната 2015-2016 г. по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца.
В Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище в указания срок бяха подадени 115 молби от жители на общината. Одобрение са получили 114 молби за 115 деца, 1 е получила отказ, съобщиха от социалната дирекция. Ако децата не посещават училище, парите ще бъдат връщани от родителите.
Припомняме, че право да получават еднократни помощи за първокласник, в размер на 250 лева, имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие беше средномесечният доход за предходната година на член от семейството да не надвишава 350 лева. Този доходен критерий не се изискваше за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето”. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn