Само едно заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до момента

Само едно заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на предстоящите през октомври местни избори и за Национален референдум бе подадено в Община Панагюрище до 29 септември, съобщиха от Общинска администрация. То е от жител на село Елшица, има проявен интерес и от живеещ в село Бъта, но все още няма постъпило заявление, уточниха от администрацията. Заявленията могат да се подадат най-късно до 4 октомври 2015г.  На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най- малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Законът предвижда желанието за гласуване с подвижна избирателна кутия да бъде заявено писмено с заявлението по образец , каквото можете да изтеглите от интернет страницата на община Панагюрище, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК), след което имената на избирателя се заличават от избирателния списък и се вписват в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Подават се два вида заявления – за избори за общински съветници и кмет и заявление за Национален референдум.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn