Само три отказа за отпускане на целева помощ за първокласник

На 15 октомври приключи приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2018-2019 г.

В Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище в указания срок бяха подадени 100 заявления от жители на общината. Одобрение са получили 95 заявления за 96 деца, 3 са получили отказ, а 2 са в процес на обработка съобщиха от социалната дирекция.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г., определен с Постановление № 113/25 юни на Министерския съвет, е 250.00 лв. Помощта е предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Задължително условие за получаването на средствата бе средния месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г. той бе увеличен.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn