Само три отказа за отпускане на целева помощ за първокласник

На 15 октомври приключи приемът на молби-декларации за отпускане на еднократни целеви помощи за деца, записани в първи клас за учебната 2016-2017 г. по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца.
В Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище в указания срок бяха подадени 152 молби от жители на общината. Одобрение са получили 146 молби за 148 деца, 3 са получили отказ, а 3 са в процес на обработка съобщиха от социалната дирекция. Ако децата не посещават училище, парите ще бъдат връщани от родителите.
Припомняме, че право да получават еднократни помощи за първокласник, в размер на 250 лева, имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата 2016 – 2017 учебна година. Според правителственото решение целевата помощ се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn