Само 3 са реализираните самоубийства през второто тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик. Жените посягат по-често на живота си

Само 3 са реализираните самоубийства през второто тримесечие на 2017 г. в областта, което е с 9 по-малко от първото /12/, съобщават от РЗИ – Пазарджик. Общо регистрираните суицидни опити за периода април-юни са 23 бр. /с 2 по-малко/. От тях 34.8% са извършени от мъже, 65.2% – от жени.

През това тримесечие жените отново посягат по-често на живота си, но при тях няма реализирани самоубийства. По-голям е делът на нереализираните самоубийства при мъжете – 21.7% /от всички опити/, а 13.1% са завършили с летален изход.

В домашни условия са извършени 95.6% от опитите. При 73.9% от суицидантите опитът е първи, с един опит са 13% от всички, по два опита имат 4.4% от посегналите на живота си и за 8.7% няма данни за поредност на опита. „Отравянето с медикаменти“ остава най-често използвания суициден способ – 60.9%.

Причините, породили суицидно действие са „конфликт със съпруг/а“ – 26.1%; „конфликт с родители“ – 8.7%, „несподелена любов“ – 4.4%; „раздяла с любим човек“ – 4.4%; „загуба на любим човек“ – 4.4%, „няма изявен мотив“ – 17.4%; нещо „друго“ са посочили – 4.4% и „комбинирани“ причини – 4.4%. Някои от направилите опит са с „психично разстройство“ – 26.1%, а други с „тежко соматично заболяване“ – 4.4%. В някои от анкетните карти са посочени по няколко причини.

При общо суицидните опити по-голям е броят на опитите в градовете на областта. Преобладават суицидантите със средно и основно образование. Средната възраст на общо суицидните опити е жени – 40 г., при мъжете – 64 г.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn